Auditorská činnost
  • audit účetních závěrek dle českých účetních předpisů
  • audit konsolidovaných účetních závěrek dle českých účetních předpisů
  • audit mezitímních a mimořádných účetních závěrek dle českých účetních předpisů
 
©2010 stilpunkt